Työ

“Ensin suomalainen työ ja yrittäminen”

Suomalainen sopimusyhteiskunta on maailman paras ja sen vahvistaminen on meidän kaikkien etu. Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen mahdollistaa tuottavuuden kasvun.

Voittoa tekevät yritykset jakavat omistajilleen suuria osinkoja samaan aikaan, kun irtisanovat työntekijöitänsä. Työaika-, työturvallisuus-, ryhmäkanne- ja työsuojelulait on uudistettava nykyisen työelämän vaatimuksia vastaaviksi ja perustuslain hengen mukaisiksi.

Hallituksen harjoittama epäjohdonmukainen politiikka on yksi keskeisin este investoida Suomeen. Työllisyyttä lisääviä investointeja on tuettava ja pienyrittäjien alv:n alarajaa on nostettava. Yksityisiä sijoittajia on kannustettava sijoittamaan suomalaiseen työhön.

Harmaaseen talouteen on puututtava voimakkaasti pelkästään jo rehellisten yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Turvallisuus

“Julkisen vallan tehtävä on turvata kansalaisten turvallisuuden toteutuminen”

Yhteiskunnan on turvattava ikääntyvien kansalaistensa hyvinvointi ja huolenpito ihmisarvon edellyttämällä tavalla. Lapsille ja nuorille on taattava turvallinen kasvuympäristö. Hyvät tavat, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys kunniaan!

Kansalaisten turvallisuus on muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa kyettävä ylläpitämään. Poliisin toimintaresurssit on taattava.

Työperätöntä maahanmuuttoa on hillittävä. Turvapaikkahakemukset tulee käsitellä nopeasti ja tehokkaasti.

Oikeudenkäyntien kokonaiskestoa pitää lyhentää ja oikeusturvan laatua parantaa. Rangaistuksien on vastattava tekojen vakavuutta.

Suomen geopoliittinen asema on haastava. Olemme sotilaallisesti liittoutumaton maa, jolla on NATO-optio. Suomi on uhka vain maahantunkeutujalle. On pidettävä huoli siitä, että kykenemme vastaamaan uskottavasti kriisitilanteiden valmius- ja suorituskyvystä.

Koulutus

“Suomen hyvinvointi tarvitsee jokaisen osaamista”

Tasa-arvoinen ja korkeatasoinen varhaiskasvatus ja koulutus ovat kilpailukykymme perusta ja ne luovat kansalaisille mahdollisuuden parempaan elämään.

Peruskoulussa tulee kukoistaa suomalaisuus ja suomalaisuuden juuret. Me suosimme Suvivirttä, jouluevankeliumia, virpomisia, laskiaisia – kaikkea mikä kuuluu suomalaisuuteen. Hyvekasvatus, hyvät tavat, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys tulee saada osaksi jokaista peruskoulun oppituntia. Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä ja innovaatioita, joten yritysajattelua tulee lisätä oppiaineisiin. Matematiikan ja luonnontieteiden opetusta tulee vahvistaa muuttamalla opetusta ilmiöpohjaiseksi ja kokeelliseksi.

Jokaisella on oikeus toisen asteen koulutuspaikkaan, sillä työelämässä ei pärjää ilman laadukasta koulutusta. Kaikilla yli 16-vuotiailla itsenäisesti asuvilla opiskelijoilla, tulee olla samansuuruiset opintososiaaliset edut riippumatta vanhempien tuloista tai oppilaitoksesta.

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen erilaiset tehtävät, ns. duaalimalli on säilytettävä toisella asteella ja korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyyttä on vahvistettava ja yliopistojen tulee perustaa koulutus uusimpaan tutkimustietoon.